SpinBOT KIT MECHATRONICKÁ STAVEBNICA

smeringai@spinbotics.com

smeringai@spinbotics.com

Mechatronická stavebnica SpinBOT KIT pre
stavbu robotickej techniky predstavujúcej
kĺbové coboty, kĺbové servisné roboty,
jedno a viac osové polohovadlá, presuvné
a zakladacie zariadenia, periférne presuvné
a zakladacie prostriedky, prostriedky
rozširujúce funkcie robota a ďalšie možné
aplikácie.

Táto originálna inovačná robotická stavebnica je koncipovaná na princípoch modulárnej architektúry, východiskovou platformou je báza základných stavebných aktívnych a pasívnych prvkov / modulov a príslušenstva pre dizajnovanie a konfigurovanie rôznych funkčných a kinematických štruktúr robotickej techniky, základom platformy je originálny modulárny inteligentný rotačný pohon DriveBOT z vlastného vývoja.

Univerzálnosť a pružnosť
Stavebnica umožňuje efektívnu rekonfigurovateľnosť už realizovanej kinematickej a funkčnej štruktúry (zmena stavby a rozsahu funkčnej
a kinematickej štruktúry, zmena funkčných vlastností a parametrov), čo vytvára možnosť cielene zostavovať rôzne varianty (prevedenia) robotickej techniky s novými vlastnosťami a parametrami (optimalizácia konštrukcie robotickej techniky na konkrétne podmienky jej nasadenia).
Umožňuje zostavovanie funkčných a kinematických štruktúr robotickej techniky presne na mieru požiadaviek jej aplikácie (počet pohyblivých osí: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1; typy kinematických štruktúr: SCARA, RRR, RR, R; typy funkčných štruktúr: cobot, servisný robot, manipulátor, polohovadlo, podávač, otočný stôl,…), v kategórii robot do nosnosti 35 kg a do maximálneho dosahu 1 750 mm, v kategórii polohovadiel / periférnych zariadení do nosnosti 50 kg.
Umožňuje zvyšovať funkcionalitu konfigurovaných zostáv odstraňovaním nepotrebných prepojení a nevyužitých funkčných jednotiek (znižovanie vlastnej hmotnosti), následne dosahovanie vyšších rýchlosti a akcelerácie vďaka nízkej vlastnej hmotnosti zostáv.
Umožňuje pružnú adaptibilitu nasadených prostriedkov robotickej techniky, na zmenu potrieb ich aplikačného nasadenia, jednoduchou prestavbou ich funkčnej a kinematickej štruktúry a jej prvkov (rekonfigurovateľnosť prostriedkov robotickej techniky, pružná reakcia na zmenu potrieb automatizovaného výrobného / nevýrobného procesu).
V neposlednom rade umožňuje rýchle zostavovanie prostriedkov robotickej techniky, podľa aplikačnej potreby, skrátenie dodacích termínov a zníženie nákladov na vývoj týchto automatizačných prostriedkov.
Smerom k zákazníkovi zaručuje tiež paralelizáciu a urýchlenie výroby a dodávky nakonfigurovanej robotickej techniky odberateľovi, zjednodušenie organizácie jej výroby a redukciu výrobných nákladov.
Z ekonomického pohľadu, prináša priame a nepriame dodávateľské, inštalačné, prevádzkové a servisné úspory.

SpinBOT KIT – inovačný
prístup k navrhovaniu a stavbe
robotickej techniky

Úspešné navrhovanie a následne využívanie robotickej techniky je podmienené pružnou reakciou na „požiadavky jej nasadenia“ (vlastnosti, charakteristiky, parametre, pružnosť na zmeny podmienok využívania, prevádzka, cena,…), t. j. ide o proces zohľadnenia a zanesenia „požiadaviek nasadenia“ do konštrukcie a následne do aplikačnej spôsobilosti robotickej techniky pri udržaní odpovedajúcej technickej úrovne. Stavebnica SpinBOT KIT tento proces dokáže efektívne a plne pokryť!

(Produkt prezentovaný v tomto článku je chránený
registračnou ochrannou známkou – pozn. red.)

Share Post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Stay Connected

More Updates

We are preparing a revolution for you!

Praesent quis neque id nisi tempus consectetur. Proin at aliquet enim, vitae tristique felis. Aenean fermentum lectus risus. Sed elit velit, vehicula vel lacinia nec, tempus ut sapien. Integer euismod ipsum neque, in facilisis elit rhoncus efficitur.

We are active on LinkedIn!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse volutpat velit faucibus semper sodales. Mauris et lacinia arcu, id aliquet erat.