Cobots
Zadefinujte parametre cobota
Payload*
Zadajte požadovanú úrovaeň
kg
Reach*
Zadajte požadovanú úroveň
cm
TCP speed*
Zadajte požadovanú úroveň
m/s
Repeatability*
Zadajte požadovanú úroveň
*/s
Number of axis*
Zadajte požadovaný počet
axis
Instalation position*
Vyberte požadovanú voľbu
Zadajte požadovaný počet*
x
Zadajte požadovanú hodnotu*
x
Material*
Zadajte požadované prevedenie
Konfigurovať kontroler*
Controller
Zadefinujte parametre kontrolera
Vyberte požadovanú hodnotu*
pcs.
Type of fielbus / UI*
Vyberte požadované prvky
Programming
Vyberte si spôsob ovládania
Screen resolution*
Protection*